„Lehetőségeink Fő Tere”

Kulturális Központ

Abony Város jelenleg nem rendelkezik művelődési és közösségi házzal, amely a közösségi és kulturális értékek közvetítését nehezíti. Viszonylag sokrétű és tevékeny civil szféra működik a városban, a közművelődés és a sportélet a város méretéhez viszonyítva gazdag. A városban sok építészeti örökség található, de sajnos a jelenlegi állapotukban nem alkalmasak a közösségi színtér betöltésének funkciójára. Éppen ezért az akcióterv kiemelt célja egy multifunkcionális művelődési ház létrehozása. A hiányzó infrastrukturális feltételek pótlásával a város kulturális és közösségi élete is új lendületet kap. Az újonnan megépülő multifunkcionális kulturális központban helyet kap a közösségi ház (színház és kamaraterem, kiállító terem, egyesületi és művészeti körök számára szánt helyiségek), a városi könyvtár, zeneiskola és egy közösségi tér létrehozása is a célok között szerepel, ami a kulturális központ előterét és belső udvarát foglalja magába, ahol megrendezésre kerülhetnek az iskolai és városi rendezvények, ünnepek. A Kulturális Központ teret ad majd a városban működő civil szerveződések tevékenységének gyakorlásához is. 

A Kulturális Központ főépületének földszintjén a következő helyiségek kapnak helyet:

-Színházterem (nagyterem), amelyhez kiszolgáló helyiségek, díszletraktár és öltöző kapcsolódik;

-Előcsarnok;

-Közlekedő és Közösségi tér: a színházterembe ezen a részen keresztül is be lehet jutni, az itt található tér lehetőséget ad kulturális találkozóhely kialakítására;

-Könyvtár és olvasó terem

-Mosdóhelyiségek, ruhatár

-Szakköri foglalkozásoknak helyet adó szoba

A Kulturális Központ főépületének első emeletén a következő helyiségek kapnak helyet:

-Színházteremhez kapcsolódó galéria

-Színpadhoz kapcsolódó öltözők

-WC-ék

-Kiszolgáló helyiségek

-Kamaraterem

-Gyerekkönyvtár

-Raktár

-Szakköri helyiség

Az épület tervezése során az akadálymentesítési szempontokat is figyelembe vesszük, ezzel kapcsolatban az emeletre való feljutást kerekes székesek számára az előtér végébe lévő lift biztosítja.  Továbbá a kulturális központnak teret adó ingatlanon parkolók és zöldterület kerül még kialakításra.