„Lehetőségeink Fő Tere”

9. sz. mell. Közbeszerzési tervet

9. sz. melléklet

Aktualizált_Közbeszerzési terv_2012. július 17.

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése*

A szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés tárgya:

(árubeszerzés szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási

koncesszió,

 építési beruházás,

építési koncesszió)

Becsült érték:

(nettó Ft)

Az alkalmazott eljárásrend**

(közösségi

értékhatárt

elérő, vagy az

alatti, indokolással)

 

 

A közbeszerzési

eljárás fajtája

 

A hirdetmény

megjelenésének

tervezett időpontja

Az

alkalmazott

 bírálati szempont

(összességében

legelőnyösebb

 ajánlat vagy legalacsonyabb összegű

ellenszolgáltatás

Részvételi/ ajánlattételi

határidő

tervezett időpontja

Eredmény-

hirdetés tervezett

időpontja:

Szerződés-

kötés tervezett időpontja

Abony Város Önkormányzata

Térfigyelő rendszer tervezése, beszerzése, kiépítése

árubeszerzés

19.618.730.-

VI. Fejezet szerint

Általános egyszerű

2011.06.13.

57.§ (2)  b) szerinti

2011.06. 27.

2011.07.14.

2011.07.25.

Abony Város Önkormányzata

Abony Város Közösségi Háza- Komplex

Kulturális Oktatási- Művészeti Központ és a

Piaccsarnok és fedett piactér építése tárgyú

projektek kiviteli tervezési munkáinak ellátása

szolgáltatás

67.300.000.-

IV. Fejezet szerint

125.§ (2) b) szerinti,

 hirdetmény nélküli

tárgyalásos

2011.07.18.

57.§ (2)  a) szerinti

2011.08. 02.

2011.08.26.

2011. 09. 05.

Abony Város Önkormányzata

Abony Város Közösségi Háza- Komplex

 Kulturális Oktatási- Művészeti Központ kivitelezése

építési beruházás

589.958.874.-

II. rész, IV. Fejezet szerint

Nyílt eljárás

TED 2012.04.13.

KÉ 2012.04.16.

71.§ (2)  b) szerinti

2012.05.29.

 

2012.07.12.

 

 

2012.08.06.

 

Abony Város Önkormányzata

Abony Város

Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezése

építési beruházás

309.571.630.-

II. rész, IV. Fejezet szerint

Nyílt eljárás

2012.09.10.

71.§ (2)  b) szerinti

 

2012.10.26.

 

 

2012.11.30

 

 

2012.12.11.

 

Abony Város Önkormányzata

 

Kossuth tér környezetrendezése és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése

 

építési beruházás

124.198.964.-

III. rész szerint

Kbt. 122§ (7)

Nyílt eljárás

Általános egyszerű

2012.03.06

71.§ (2)  b) szerinti

2012.03.27.

 

2012.04.13.

 

 

2012.04.23.

Abony Város Önkormányzata

 

Abony Város Közösségi Háza- Komplex Kulturális Oktatási- Művészeti Központ eszközbeszerzése

árubeszerzés

62.020.000.

II. rész, IV. Fejezet szerint

Nyílt eljárás

2012.04.12.

 

71.§ (2)  b) szerinti

2012.05.29.

 

 

2012.06.08

 

 

2012.06.19

 

Abony Város Önkormányzata

 

Műszaki ellenőr kiválasztása_Kossuth tér_KOM Központ

szolgáltatás

5.730.000.-

VI. Fejezet szerint

Általános egyszerű

2012.01.05

71.§ (2)  a) szerinti

2012.01.20

2012.02.14

2012.03.06

Abony Város Önkormányzata

 

Műszaki ellenőr kiválasztása_piac

szolgáltatás

3.238.000.-

III. rész szerint, Kbt. 122.§. (7.)

Általános egyszerű

2012.09.10.

71.§ (2)  a) szerinti

2012.10.01.

2012.10.29.

2012.11.09.

 

*  Konzorciumban megvalósuló projektek esetében az érintett konzorciumi partner nevét szükséges feltüntetni.

** Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintő beszerzésre sor kerül)

 

 

Kelt: Abony, 2012. év július hónap 24. napján.