„Lehetőségeink Fő Tere”

Utastájékoztatás

Tisztelt Utazóközönség  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. május 11-én a Kossuth téren megtartásra kerülő rendvény miatt  
az Abony –Szolnok között közlekedő buszok a Somogyi Imre Általános Iskola elől indulnak és érkeznek
az Abony – Abony Vasútállomás – Cegléd viszonylatban közlekedő buszok a Szilágyi Erzsébet utcából indulnak és érkeznek.  

A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében megértésüket köszönjük.

 

Térképes tájékoztatót itt talál.

Piaccsarnok megnyitás

Pályázati felhívás

Mini-projektek II. pályázati felhívás

Benyújtási határidő: 2012. december 10.

Abony Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont fejlesztése projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására.
1. A pályázat célja
Cél: A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok.
• Abony város területén székhellyel rendelkező civil szervezetek ösztönzése saját szervezésű közösségi programok, kulturális és sport rendezvények megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját,
• az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődés és identitást erősítő akciók szervezése,
• az abonyi hagyományok, népszokások megőrzése,
• közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása,
• a település népességmegtartó erejének növelése.

A közvetett támogatások rendszere bevezetésének indoka, hogy a város rehabilitáció társadalmi kohéziót erősítő tartalmi elemei, a „soft” projektelemek a lehető leghatékonyabban valósuljanak meg. Város rehabilitáció során a város rehabilitációs pályázat projektgazdája – a pályázat sikeressége esetén – egyben a pályázatban a „soft” elemekre allokált költségkeret felett közvetítő szervezetté is válik.

2. A pályázók köre
Olyan, Abonyban bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város rehabilitációs projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város rehabilitációs projektben;
• Társasházak, lakásszövetkezetek;
• Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város rehabilitációs projektben.

3. Támogatható tevékenységek
Az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek:
• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).
• munkaerő piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok
• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók
• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása.
• bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok
A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el:
• fogyó és forgóeszközök
• nagy értékű tárgyi eszközök bérlése;
• helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az önkormányzat tulajdonában van;
• saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;
• szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet alaptevékenységébe; így ezen belül elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés
• a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

Nem elszámolható költségek:
• vendéglátással kapcsolatos költségek
• ajándéktárgyak beszerzésével kapcsolatos költségek
• kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó költségek

A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a város-rehabilitációs projektjavaslat pályázati útmutató „Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz (elérhetősége: www.nfu.hu/doc/6), amelyek alól kivétel a Programalap rendezvényeihez kapcsolódó helyiségbérlés a fent felsorolt feltételek fennállása esetén.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013. január 14. záró időpontja legkésőbb: 2013. június. 7. A projekt megvalósításának kezdési időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 16.358.325,- Ft (bruttó)

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozott.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 3.000.000,- Ft.
A pályázat megjelenésének időpontja: 2012. november 8.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 10.

4. Pályázat benyújtásának menete:
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. honlapján (www.abonyivarosfejleszto.hu) elérhető pályázati útmutató alapján:
A pályázatot két példányban (egy papír alapú eredeti és egy másolati) valamint egy CD-re írt elektronikus példányban postán, ajánlott postai levélként, vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni:
Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – Településfejlesztési Osztály
2740 Abony, Kossuth tér 1.
A Pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódjelét: AbonyIVF-1.2
A pályázat benyújtási időpontjának az a nap minősül, amikor a postai küldeményt postára adták, vagy személyes leadás esetén az átadás-átvétel megtörtént.  
A benyújtási határidő előtt, a pályázók kérdéseiket a 06-53-656-274 es telefonszámon vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
 
1. Jelentkezési lap
2. Cégkivonat vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a Pályázó tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja
3. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
4. Referenciaigazolás azoknak a szervezeteknek, amelyek a településen sem székhellyel sem telephellyel nem rendelkeznek, de a korábbiakban már a helyszínen a pályázati céloknak megfelelő konkrét akciókat végrehajtottak
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalombemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések

Jelentkezési lap és a pályázathoz kapcsolódó részletes tájékoztató a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen igényelhető.

Sajtóközlemény

Uniós támogatásból épül az abonyi Piaccsarnok és fedett piactér

Abony Város Önkormányzata uniós támogatást nyert a „Lehetőségeink Fő Tere – Abony
Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011
azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként
épül meg a Piaccsarnok és fedett piactér

 

A teljes közleményt itt tekintheti meg.

 

 

Hírek

„Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont fejlesztése város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására vonatkozó pályázati útmutató. :

Pályázati útmutató

Forgalmi_rend

 

 

Abony Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont fejlesztése projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására.

1. A pályázat célja

Cél: A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok.
• Abony város területén székhellyel rendelkező civil szervezetek ösztönzése saját szervezésű közösségi programok, kulturális és sport rendezvények megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját,
• az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődés és identitást erősítő akciók szervezése,
• az abonyi hagyományok, népszokások megőrzése,
• közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása,
• a település népességmegtartó erejének növelése.
A közvetett támogatások rendszere bevezetésének indoka, hogy a város rehabilitáció társadalmi kohéziót erősítő tartalmi elemei, a „soft” projektelemek a lehető leghatékonyabban valósuljanak meg. Város rehabilitáció során a város rehabilitációs pályázat projektgazdája – a pályázat sikeressége esetén – egyben a pályázatban a „soft” elemekre allokált költségkeret felett közvetítő szervezetté is válik.

2. A pályázók köre

Olyan, Abonyban bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város rehabilitációs projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város rehabilitációs projektben;
• Társasházak, lakásszövetkezetek;
• Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város rehabilitációs projektben.

3. Támogatható tevékenységek

Az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek:
• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).
• munkaerő piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok
• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók
• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása.
• bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok
A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el:
• kis értékű tárgyi eszközök beszerzése;
• nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, vagy azok bérlése;
• helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Pályázó saját vagy az önkormányzat tulajdonában van;
• saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;
• szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Pályázó szervezet alaptevékenységébe;
• a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a város-rehabilitációs projektjavaslat pályázati útmutató „Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz (elérhetősége: www.nfu.hu/doc/6), amelyek alól kivétel a Programalap rendezvényeihez kapcsolódó helyiségbérlés a fent felsorolt feltételek fennállása esetén.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012. július 21. záró időpontja legkésőbb: 2012. december 31. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keret: 12.000.000,- Ft.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 250.000 Ft, maximum 1.000.000,- Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június hó 6-tól 2012. július 1-ig
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés


4. Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető Abony Város Önkormányzat honlapján, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot három példányban (egy papír alapú eredeti és egy másolati, valamint egy elektronikus példány) postán ajánlott postai levélként, vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni:
Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – Településfejlesztési Osztály
2740 Abony, Kossuth tér 1.

A Pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódjelét: AbonyIVF-1.1

A jelentkezési lapok benyújtása 2012. július 1-ig lehetséges.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai küldeményt postára adták, vagy személyes leadás esetén az átadás-átvétel megtörtént.  
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket Simon Szabinánál a 06-30/395-2967-es telefonszámon vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen tehetik fel.


5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

1. Jelentkezési lap
2. 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a Pályázó tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja
3. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
4. Referenciaigazolás
5. Köztartozás-mentesség igazolása
6. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalombemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések

Jelentkezési lap a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen igényelhető.

 

 

Subcategories